Sencha Ext JS Grid Romania

Primii pași cu Ext JS Grid

În acest video d 10 minute se explică care sunt primii pași recomandați cu Sencha Ext JS Grid. Se explică conceptul geenral de grile în JavaScript Framework cu exemple de implementare.